OPTOMETRYSTA

// :Home/OPTOMETRYSTA
OPTOMETRYSTA 2017-03-17T00:24:22+00:00

Kim jest optometrysta?

Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód medyczny należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba go wykonująca praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Warto wiedzieć, że optometrystą zostaje osoba, która uzyskała tytuł magistra na kierunku fizyka w zakresie optometrii, lub ukończyła studia podyplomowe z optometrii. Zawód ten wpisany jest do systemu ochrony zdrowia.

Pomimo wpisu, zawód optometrysty jest w Polsce zawodem nieuregulowanym. Oznacza to, że każdy po kilkudniowym, tygodniowym kursie refrakcji, może się nazwać się optometrystą, powiesić niby-dyplom i lepiej lub gorzej badać Twoją wadę wzroku, a następnie wykonać Twoje okulary. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twój wzrok przebadała odpowiednia osoba, która ukończyła wyższe studia kierunkowe w tym zakresie. Ma tytuł zawodowy magistra i przez 3 lata studiowała optykę (studia licencjackie), a następnie 2 lata optometrię (studia magisterskie). Drugi możliwy kierunek kształcenia to studia podyplomowe na wydziale lekarskim, lub innej wyższej uczelni, dla osób z wykształceniem licencjackim w zakresie optyki lub absolwentów uniwersytetu medycznego. Ci ludzie w większości przypadków są bardzo dobrze przygotowani do tego zadania. Zapytaj w gabinecie osobę, która będzie wykonywała badanie wzroku o to czy posiada ukończony kurs czy studia, poproś o pokazanie dyplomu.

W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw Nr 82 poz. 537.

Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010: opisy grup elementarnych zawodów i specjalności, 22 – specjaliści do spraw zdrowia, kod – 2286

Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.

 

Opis zawodu optometrysty

Opis zawodu optometrysty zawarty w wykazie stanowi, iż

optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku; w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.

Jego zadania zawodowe obejmują:
– badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
– badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
– konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
– wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
– udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
– dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
– udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
– wykonywanie innych zadań pokrewnych.
Do ich zadań może także należeć nadzorowanie innych pracowników.

Optometrysta powinien przestrzegać opracowanego przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki tzw. standardu badania optometrycznego oraz doboru i aplikacji soczewek kontaktowych oprawcowany przez Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych.