Optometrysta

Czym zajmuje się optometrysta?

Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń wzroku a w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kieruje pacjentów do lekarza specjalisty. Udziela porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.

Co to jest optometria?

To dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to co służy ochronie, usprawnieniu i zachowania i rozwojowi tego procesu. Proces widzenia zachodzi w układzie wzrokowym, który bezspornie jest układem wielkim, tj. z definicji układem nie całkowicie obserwowalnym oraz nie całkowicie sterowalnym.

Widzenie – tworzenie w ośrodkowym układzie oka obrazów otoczenia zawierających informacje o kształcie, barwie i położeniu obiektów.

Percepcja – proces umożliwiający znajdowanie i wyodrębnianie informacji w otoczeniu.

Standard badania

to wykaz podstawowych czynności w badaniu optometrycznym, stanowiący podstawowy dokument tego opracowania, powinien być podstawą karty badania optometrycznego pacjenta. Badanie wykonywane jest ze względu na wymagania wzrokowe pacjenta, jego potrzeby rozwojowe, istniejące dolegliwości i dyskomfort widzenia.

Nasi specjaliści (optometryści) są członkami Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO), Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych (PSSK). Stosują się zatem do oprawcowanego standardu badania optometrycznego (PTOO) oraz standardu doboru miękkich soczewek kontaktowych (PSSK).


Zadania optometrysty

– badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
– badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
– konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
– wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
– udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
– dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
– udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
– wykonywanie innych zadań pokrewnych.
Do ich zadań może także należeć nadzorowanie innych pracowników.

optometrysta.pl

Nasi optometryści

Alicja Bielawska-Śmiałek

MGR, optometrysta NO03201, optyk, właściciel

Leszek Śmiałek

optometrysta NO12101, optyk

Czym zajmują się specjaliści ochrony wzroku?

Optyk, optometrysta, okulista, ortoptystka oraz strabolog. O tym dowiesz się z filmu poklatkowego opracowanego przez Justynę z Dbaj o wzrok.