Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności, ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookies określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez OPTOMETRYSTA.pl Alicja Bielawska-Śmiałek, NIP: 6422735098, Regon: 366033964, za pośrednictwem witryny pod domeną optometrysta.pl (oraz przekierowaniami do niej z optykrybnik.pl optometrysta.info.pl – dalej zwaną Witryną).

Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez OPTOMETRYSTA.pl Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług i serwisu optykrybnik.pl, optometrysta.pl. ​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie zwanym RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma OPTOMETRYSTA.pl Alicja Bielawska-Śmiałek, z siedzibą w Rybniku, ul. Sobieskiego 22, NIP: 6422735098, Regon: 366033964

2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można kontaktować się:
– e-mail: ado()optykrybnik.pl
– adres: ul. Sobieskiego 22, 44-200 Rybnik

3. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie Artykuł 6. punkt 1b,c rozporządzenia UE 2016/679, w celu:
– realizacji usług optycznych,
– kontaktu w celach związanych z realizacją usług,
– prowadzenia dokumentacji z badania wzroku,
– obsługi reklamacji
Czynności są niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy m.in. do zrealizowania umowy zakupu, udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, umówienia na badanie wzroku, wykonania badania wzroku w ramach świadczeń zdrowotnych, obsługi sprzedażowej. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązana/y do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów. Dane uzyskujemy podczas składania zamówień do realizacji usług.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas:
– w przypadku zawarcia umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres wynikający z umowy prawa,
– w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane na czas ważności oferty, nie dłużej niż okres 1 roku.
– w przypadku newslettera (imię, email) od momentu samodzielnego zapisania się do momentu rezygnacji
– pliki cookies, adres IP, wykorzystywane do celów statystycznych oraz funkcjonalnych
– adres email w przypadku, gdy wyślesz zapytanie
– o kontaktu z Klientem w celu prezentacji oferty Optometrysta.pl lub innych istotnych z punktu widzenia klienta informacji (marketing bezpośredni)
– jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możliwe że wymagane będzie podanie innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.
– na Państwa życzenie wysyłamy przesyłkę np. z zakupionym produktem.

5. Nie udostępniamy Twoich danych osobom i firmom trzecim. Mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu obsługi poczty elektronicznej, usług informatycznych, usług mailingowych, firmie hostingowej, firmom wysyłkowym.

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażają Państwo na czas nieokreślony. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania i prawa podatkowego lub rachunkowego.

7. Przysługuje Tobie prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Gwarantujemy spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli nie będzie ciążył na nas obowiązek prawny dalszego ich przetwarzania.

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

10. Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Znaki handlowe

Wszystkie nazwy technologii, firm, zdjęcia oraz inne zastrzeżone nazwy lub znaki handlowe użyte w tej dokumentacji są własnością ich indywidualnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Na bieżąco będziemy informowali o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wyniknąć ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych, jak również na skutek rozwoju i powstania nowych produktów i usług.

Szanuj czyjąś własność

Jeżeli chcesz wykorzystać jakieś materiały z naszych stron – skontaktuj się z nami. Nasze strony chronione są prawem autorskim również te, pod którymi widnieje źródło pochodzenia materiału.

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie zdjęć oraz treści zawartych na naszych stronach bez zgody autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich (podstawa: Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 i Dz.U.94 nr43 poz.170)