Realizacja recept NFZ

Zniżka na okulary – a dokładniej na soczewki okularowe – należy się każdemu ubezpieczonemu. Pierwszym co należy zrobić to udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie do okulisty, który współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), czyli takim, który przyjmuje w szpitalu, przychodni, poradni. Jeśli lekarz okulista stwierdzi, że potrzebujesz okularów korekcyjnych wówczas wystawi zlecenie na wyrób medyczny jakim są korekcyjne okulary. Recepta może zostać wystawiona w formie drukowanej (format A4) lub w formie kodu (e-recepty), którą może odczytać tylko optyk posiadający podpisaną umowę z NFZ.

W roku 2024 zostaną zmienione kwoty refundacji oraz zakresy o czym piszemy poniżej. Nasz salon jest przygotowany i wdrożył odpowiednie poprawki aby już od 1 stycznia 2024 spełniać te wytyczne.

Wizyty prywatne u okulisty wykluczają możliwość otrzymania dofinansowania z NFZ. Chyba, że prywatna praktyka ma podpisaną umowę z NFZ.

Ile wynosi refundacja NFZ w 2023 roku?

Refundacja okularów przez Narodowy Fundusz Zdrowia zależy przede wszystkim od wady wzroku jak również wieku. Warto podkreślić, iż dofinansowanie NFZ obejmuje tylko i wyłącznie soczewki okularowe. Oprawki nie są refundowane jak i dodatkowe usługi montażu czy dodatkowe uszlachetnienia.

Osoba dorosła

– posiada wadę wzroku w granicach +/- 6,00 dioptrii i cylinder do 2,00 dioptrii lub nie ma astygmatyzmu dofinansowanie wynosi 17,50zł na soczewkę. Dotyczy to krótkowidzów i dalekowidzów. Refundacja tutaj pozostała bez zmian. Limit finansowania to 70% z kwoty 25zł na soczewkę, dlatego 17,50zł.
– posiada wadę wzroku +/- 6,25 dioptrii lub więcej, i/lub cylinder 2,25 dioptrii i więcej, dofinansowanie wynosi wówczas 100 zł na jedno szkło. Refundacja wynosi 90% z kwoty limitu czyli 90zł.

Dorosłym refundacja przysługuje raz na dwa lata.

Dzieci poniżej 18 roku życia

– posiada wadę do +/- 6,00 dioptrii, cylinder od 0,00 do 2,00 dioptrii dofinansowanie wynosi 25zł na oko.
– posiada wadę w zakresie +/- 6,25 dioptrii i więcej, cylinder 2,25 dioptrii i więcej, refundacja wówczas wynosi 100zł na oko.
W przypadku osób niepełnoletnich limit finansowania to 100%. Czyli otrzymuje się nawet 200zł zniżki z NFZ. Dzieci mogą skorzystać z refundacji przy każdej zmianie soczewek jednak nie częściej niż co 6 miesięcy.

Jaka refundacja w 2024 roku?

Rok 2024 przyniesie zmiany w zakresach obejmujących wadę wzroku oraz udział własny. Zmiany kształtują się następująco

Osoba dorosła

– posiada wadę wzroku w granicach +/- 6,00 dioptrii i cylinder do 2,00 dioptrii lub nie ma astygmatyzmu dofinansowanie wynosi 17,50zł na soczewkę. Dotyczy to krótkowidzów i dalekowidzów. Refundacja tutaj pozostała bez zmian. Limit finansowania to 70% (wkład własny 30%) z kwoty 25zł na soczewkę, dlatego 17,50zł.
– posiada wadę wzroku +/- 6,25 dioptrii lub więcej, i/lub cylinder 2,25 dioptrii i więcej, dofinansowanie wynosi wówczas 100 zł na jedno szkło. Refundacja wynosi 90% (wkład własny 10%) z kwoty limitu czyli 90zł.
– posiada wadę wzroku powyżej 10,00 dioptrii, dofinansowanie wynosi 350zł na jedną soczewkę okularową z wkładem własnym 10% czyli refundowane zostanie aż 90% z kwoty limitu czyli 315zł

Dorosłym refundacja przysługuje raz na dwa lata.

Dzieci poniżej 18 roku życia

– posiada wadę do +/- 6,00 dioptrii, cylinder od 0,00 do 2,00 dioptrii dofinansowanie wynosi 25zł na oko czyli 50zł na okulary.
– posiada wadę w zakresie +/- 6,25 dioptrii i więcej, cylinder 2,25 dioptrii i więcej, refundacja wówczas wynosi 100zł na oko, czyli nawet 200zł na okulary.
– posiada wadę wzroku w zakresie powyżej 10,00 dioptrii otrzyma refundację w wysokości 350zł ze 100% refundacją (wkład własny 0%).
W przypadku osób niepełnoletnich limit finansowania to 100%. Czyli otrzymuje się nawet 200zł zniżki z NFZ. Dzieci mogą skorzystać z refundacji przy każdej zmianie soczewek jednak nie częściej niż co 6 miesięcy.

Jak wygląda procedura refundacji okularów z Narodowego Funduszu Zdrowia?

– Uzyskaj skierowanie do okulisty
– Okulista po badaniu wystawi receptę
– Znajdź salon optyczny, który posiada podpisaną umowę z NFZ – możesz to zweryfikować na stronie NFZ (odpowiedniego dla danego województwa)
– Przekaż receptę lub e-receptę optykowi, który sprawdzi poprawność w systemie oraz przypisze ją do realizacji
– Odliczona zostanie od kwoty wybranych soczewek okularowych, kwota jaka przysługuje Ci z refundacji
– Przy odbiorze pospisujesz wydrukowaną dodatkową kartę, która potwierdza realizację recepty w danym salonie – dzięki temu licząc od dnia realizacji liczy się czas do kolejnej refundacji.

Pamiętaj, że:

– Jesteśmy gotowi na rok 2024 i od 1 stycznia będziemy realizować recepty zgodnie z nowymi wytycznymi
– Recepta okularowa na dofinansowanie z NFZ jest ważna 12 miesięcy.
– Dorosłym refundacja przysługuje co 2 lata, dzieciom przy każdej zmianie wartości korekcji, jednak nie częściej niż 6 miesięcy.
– Nasz salon posiada podpisaną umowę z NFZ a tym samym realizujemy refundację na okulary.